سمعک نامرئی بهمراه عکس

سمعک نامرئی IIC

سمعک نامرئی سمعکی است که برای عزیزانی که مجبور به استفاده از سمعک هستند و میخوان دیده نشود از این سمعک های میتوانند استفاده کنند.

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!